V kategórii Park roka 2019 získali ocenenia:
1.    miesto:  Park Waltrovka  v Prahe
2.    miesto:  Rekonštrukcia parku pri soche Panny Márie na Námestí Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom
3.    miesto:  Bylinné výsadby v záhradách Starého Biskupského Hostinca v Nitre

V kategórii Záhrada roka 2019
porota udelila len  jednu cena - Záhrada roka 2019, ktorú získala    
Súkromná záhrada Vily Eselberg na Hradnom vrchu v Bratislave

V kategórii Detail roka 2019 boli ocenené nasledovné diela
1.    miesto:   Geopark Megoňky, Čadca -  Milošová
2.    miesto:  Vegetačná stena „Office 142“, Bratislava, Vajnorská 142
3.    miesto:  Ornamentálny záhon v predpolí kaštieľa v Tomášove