Dňa 12. februára 2020 boli počas Záhradníckeho fóra 2020  slávnostne vyhlásené výsledky súťaže Záhrada, Park a Detail roka 2019.

5. ročník súťaže vyhlásila Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na jar roku 2019. Počas septembra odborná porota navštívila  všetkých 15 prihlásených diel, z toho 5 parkov, 4 záhrady a 6 objektov prihlásených do kategórie detail.

Porota v priebehu októbra navštívila spoločne všetky prihlásené diela. Porotcovia hodnotili v zmysle kritérií súťaže u každého diela kompozíciu, estetické pôsobenie, pôvodnosť a originalitu návrhu, funkčnosť, kvalitu prevedených prác a údržbu, použitie rastlinného materiálu, rešpektovanie širších vzťahov, využitie technológií a materiálov šetrných k životnému prostrediu.

Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže na Záhradníckom fóre 2019 sa prítomní dozvedeli, kto bol ocenený v kategórii Záhrada, Park a Detail roka 2018.