Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže na Záhradníckom fóre 2019 sa prítomní dozvedeli, kto bol ocenený v kategórii Záhrada, Park a Detail roka 2018.

Porota v priebehu októbra navštívila spoločne všetky prihlásené diela. Porotcovia hodnotili v zmysle kritérií súťaže u každého diela kompozíciu, estetické pôsobenie, pôvodnosť a originalitu návrhu, funkčnosť, kvalitu prevedených prác a údržbu, použitie rastlinného materiálu, rešpektovanie širších vzťahov, využitie technológií a materiálov šetrných k životnému prostrediu.