15. SEPTEMBER 2020  - UZÁVERKA PRIHLÁŠOKSEPTEMBER - OKTÓBER  2020 - HODNOTENIE PRIHLÁSENÝCH DIEL


 

FEBRUÁR 2021 - PREDSTAVENIE PRIHLÁSENÝCH DIEL, VYHLÁSENIE VÍŤAZOV A SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE CIEN - Záhradnícke fórum 2021