10. SEPTEMBER 2019  - UZÁVERKA PRIHLÁŠOKSEPTEMBER  2019 - HODNOTENIE PRIHLÁSENÝCH DIEL


 

FEBRUÁR 2020 - PREDSTAVENIE PRIHLÁSENÝCH DIEL, VYHLÁSENIE VÍŤAZOV A SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE CIEN - Záhradnícke fórum 2020