Prihlásenie a nominácia diela.


S cieľom zaistiť čo najväčší počet  kvalitných súťažných  diel , je možné aj   v tomto ročníku do súťaže v jednotlivých kategóriách dielo nielen prihlásiť, ale aj dielo do súťaže nominovať.
Prihlásiť dielo do súťaže môžu, tak ako doteraz, autori projektu, realizátori diela, alebo investori.
Nominovať dielo do súťaže  môže ktorýkoľvek člen SZKT.
Každý prihlasovateľ alebo nominant môže do každej kategórie prihlásiť alebo navrhnúť len jedno dielo.

Súťažné kategórie.


V roku 2019 budú diela súťažiť, tak ako v minulých ročníkoch, v troch kategóriách -  Záhrada roka, Park  roka a Detail roka.