Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  5. ročník súťaže.